Nowe budownictwo Lublin

Nowe mieszkania Lublin

Oferty mieszkaniowe w Lublinie

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa
RZEMIEŚLNIK-BIS

20-577 Lublin (Czuby)
ul.
Ametystowa 18

tel. 81 526-07-94
fax. 81 526-07-81

e-mail:
info@rzemieslnikbis.pl
rzemieslnikbis@op.pl


Strona główna

 
 
 

Nowa oferta mieszkaniowa

 
 

 
 
Rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego na które składają się cztery budynki mieszkalno - usługowe A1, A2, A3, B, wielostanowiskowy garaż pod płytą oraz infrastruktura towarzysząca - zlokalizowane na działce o pow. 1,3 ha przy ul. Gęsiej (boczna Jana Pawła II) w Lublinie.
  
 

Informacje dla członków oczekujących


OGŁOSZENIE


SZANOWNI PAŃSTWO


Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Rzemieślnik-Bis" przystępuje do podpisywania aktów notarialnych na lokale przy ul. Gęsiej.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Warunkiem przystąpienia do aktu notarialnego jest brak zadłużenia z tytułu wkładu budowlanego, opłat członkowskich oraz eksploatacyjnych.

 2. Uzyskanie zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu. Wniosek do Banku Spółdzielczego w Cycowie kieruje Spółdzielnia po zaksięgowaniu pełnej wpłaty z tytułu rozliczenia końcowego inwestycji.

 3. Rezerwacja terminów odbywa się przez biuro Spółdzielni.

 4. W terminie ok 4 dni przed umówionym terminem prosimy o dostarczenie do Kancelarii Notarialnej następujących dokumentów:

  a) Dowody osobiste stron umowy.

  W przypadku małżeństw - jeśli pomiędzy małżonkami panuje ustrój wspólności majątkowej, wówczas do aktu podchodzą dwie osoby nawet jeśli tylko jeden z małżonków jest stroną umowy o budowę lokalu.

  W przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć umowę (w formie aktu notarialnego) ustanawiającą rozdzielność.

  b) Umowę o budowę lokalu wraz z aneksami.

  c) Osoby, które zaciągnęły kredyt na zakup lokalu powinny dostarczyć dodatkowo:
 • umowę kredytową,
 • oświadczenie do ustanowienia hipoteki wydane przez bank kredytujący (w przypadku kredytu udzielonego przez Bank PKO BP SA -oświadczenie - poparcie wniosku o wpis hipoteki).


Adres Kancelarii Notarialnej:

Not. Anna Śladkowska-Szłapa
ul. Krótka 3
Lublin


 

Historia | Statut | Zasoby | Lokalizacja | Opis inwestycji | Opis bud. A1  A2  A3   B | Plany A1  A2  A3   B | Rezerwacje bud. A1  A2  A3   B | Galeria | Kontakt

 

Copyrigth Spółdzielnia Mieszkaniowa Rzemieślnik-Bis Lublin

Projekt LSI